> کود سولفات آمونیم استاندارد | شرکت تمودان

مجتمع تولید مواد دفع آفات نباتی جنوب شرق تنها دارنده نشان استاندارد کود شیمیایی در ایران

کود سولفات آمونیم استاندارد

 
سولفات آمونیوم:
سولفات آمونیوم تمودان تنها دارنده نشان استاندارد در ایران می باشد ، مزیت استفاده از سولفات آمونیوم بر سایر کودهای ازته نظیر اوره ، دارا بودن ازت آمونیاکی می باشد که این نوع ازت با کمترین مقدار مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می رسد و از طرف دیگر همراهی گوگرد به شکل سولفات در این کود به همراه ازت موجب تنظیم PH خاک و تسهیل جذب سایر ریز مغذی های موجود در خاک نظیر آهن ، روی ، مس و منگنز می گردد. کشت هایی نظیر مرکبات ، انگور و پسته که به اوره حساس می باشند و موجب بروز زردی در برگها می شود با استفاده از سولفات آمونیوم علاوه بر رفع زردی برگهای پیر که به دلیل کاهش ازت خاک می باشد رفع زردی برگهای جوان را نیز که به دلیل کمبود گوگرد می باشد را نیز برطرف می سازد.